Affärsområde

Information Security and Privacy

Connect

Informationssäkerhet är åtgärder som företag och organisationer vidtar för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs och för att den ska vara tillgänglig vid behov. Det kan vara säkerhetsåtgärder som att införa nya rutiner och processer, anpassa organisationsstrukturen eller funktioner i mjuk- och hårdvara. Arbetet omfattar även att utforma, införa, övervaka, granska och förbättra  åtgärderna.

Detsamma gäller dataskyddsarbetet i enlighet med GDPR, för att säkra verksamhetens följsamhet till GDPR och vad gäller behandling och lagring av personuppgifter.

Våra värderingar

 Vi på CoreChange älskar innovation och utveckling, där värdet i att skapa något tillsammans är central. Vi är ett IT- och Managementbolag som sätter stor vikt vid personliga relationer och via en Enkel och transparant kommunikation skapar vi möjligheter och Förtroende internt såväl som externt.

Vi Vill, vi kan – ligga i framkant, därför drivs Vi på Corechange av devisen Change is Good! Vi uppmuntrar därför våra medarbetare att dela med sig av sina tankar och idéer för det är genom dem vi kan fortsätta växa!

På våra familjära kontor i centrala Stockholm och Göteborg vill vi såklart även ha Kul, därför anordnar vi bland annat spontanfika, mingel, inspirationsföreläsningar, tema-AWs, skidresor, utlandskonferenser och innovationsdagar.


 

Kungsportsavenyen 29
411 36 Göteborg Vägbeskrivning info@corechange.se 010 102 43 43 Se sida

Stockholm

Kungsgatan 54
111 35 Stockholm Vägbeskrivning info@corechange.se 010 102 43 43 Se sida

Jobbar du redan på CoreChange ?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@corechange.se
  • Amie
  • Åsa Blennerud
  • Baran
  • Johan Schönberg
  • Karin Moberg
  • Mårten Henriksson
  • Mats
  • Sofia
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor